Handelsbetingelser

Seneste revideringsdato: 04.11.2018

Betegnelser

For at undgå misforståelser er disse betegnelser specificeret til slutbrugeren. Slutbrugeren, klienten, kunden, du og dig vil hyppigst blive benyttet, såfremt kunden er i tale. Kunden gælder både betaleren af produktet, samt enhver, der benytter produktet, også blot kendt som slutbrugeren. Vi, os, IG, Infrequent Group og Infrequent Group IVS - og dets brands - er hvad, der identificerer:

Infrequent Group IVS
CVR: 38473891
VAT: DK-38473891

Egevej 7, Oved,
6800 Varde

legal@infrequent.group

Fortrydelsesret

Infrequent Group opfylder købelovens krav om 14 dages returret på alle køb. Ved benyttelse frafalder denne fortrydelsesret.

Ved køb af et digital produkt frafalder fortrydelsesretten efter leveringen er gennemført - altså at kunden har adgang til sit produkt.

Har du yderligere spørgsmål til vores fortrydelsesret? Kontakt os på legal@infrequent.group.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret jf. købeloven. Infrequent Groups reklamationsret gælder ved fejl i materiale og/eller fabriktion.

Betaling

Infrequent Group har strenge krav til betalingen. Alle betalinger skal foregå gennem en SSL-krypteret forbindelse, og typisk gennem en tredjepartsleverandør. Den typiske tredjepartsleverandør pt. hos Infrequent Group er PayPal, Inc. Derfor skal du, som betaler, overholde PayPals betingelser såvel, at du accepterer, du er over 18 år gammel eller har en værge til at gennemføre betalingen på vegne af dig.

Infrequent Group har ikke adgang til kreditkort- eller betalingsoplysninger. Alle spørgsmål om overholdelse af persondata vedr. betaling, henvises til PayPal Inc.

Levering

Ved digitale køb leveres der via email typisk indenfor 5 minutter. Hvis der ikke er ankommet noget efter 5 minutter, så bedes du kontakte os med det samme.

Hvis du kontakter os indenfor 24 timer, vil du blive kompenseret med 7 dages forlængelse ved udløbsprodukter eller en tilsvarende rabat på et éngangsprodukt.

Binding

Hvis man har automatisk fornyelse ved abonnement vil der vil ikke være binding på ens service, man kan opsige det til hver tid, dog skal det ske mindst 3 dag før udløb af servicen, ellers vil den fornyes.

Opsigelse & udløb

Ens abonnement vil efter 30 dage udløbe, herefter har kunden 5 dages fristelse til fornyelse af produkt, hvor dataen stadig er gemt. Glemmes fornyelsen indenfor 5 dage vil data'en ikke kunne genskabes.

Kunden kan opsige sit produkt inde under produktet på kundecenteret, dette kræver dog en bedømmelse af produktet før opsigelsen kan foretages. Hvis kunden ønsker at oplyse Infrequent Group på forhånd om opsigelse, kan det ske via supportcenteret ved hvert enkelt brand eller på email til det pågældende brand.

Support

Ved benyttelse af support, tillader du, at supportteknikeren kan tilgå dit produkt og modificere det. Dog vil supporteren kun tilgå kundens produkt med et gyldig supportid man finder under produktet.

Vi forbeholder retten til ikke at yde support til betalte add-ons el. lign., da vi ikke har juridisk ret til at må læse dem. d

Produktgaranti

Hvis kundens produkt har en nedetid på 24 timer i en termin over én måned vil kunden modtage kompensation. Ved DDoS-angreb, hackerangreb eller lignende, der indgår i en ulovlig handling, tages der ikke højde for kompensation. Infrequent Group vil dog altid politianmelde sådan nogle situationer.

Misbrug

Ved misbrug på et produkt (filhosting, ulovligt indhold lign.) forbeholder Infrequent Group sig retten til at suspendere kundens produkt. Ved erstatningskrav fra tredjepart vedr. kundes produkt, vil den blot vidersendes til kunden.

Er der tale om misbrug af kundeservice, kan Infrequent Group fratage sig pligten til at yde kundeservice. Dette gælder f.eks. spam af chatsystemet, hasten på supportere, grimt sprog eller lignende.

Svindel

Infrequent Group forbeholder sig retten til i ethvert tilfælde af forsøg på svindel at lukke og suspenderer alle konti, der benyttes og dermed fratage kunden ret til refundering. Infrequent Group forbeholder sig retten til at politianmelde svindel.

Ved falske brugeroplysninger (forkert navn, adresse, telefonnummer, email osv.) vil kundens konto blive suspenderet uden refundering.

Kontosikkerhed

Infrequent Group IVS står ikke til ansvar, hvis kundens konto bliver hacket. Derfor anbefaler Infrequent Group IVS, at kundens kode er stærk, og at kunden holder koden privat, så andre ikke får adgang til det.

Infrequent Group IVS, anbefaler at ens kode er med specielle tegn, storebogstaver, tal og små bogstaver og ikke ligner nogen af de andre koder, kunden har på eksempel Facebook eller lign..

Persondata

Infrequent indhenter og behandler dine personlysninger blandt andet med oprettelse på Infrequent’s side. Du giver Infrequent Group samtykke, at Infrequent Group behandler og opbevarer disse oplysninger ifølge Databeskyttelseordningen. Alle personlige opbevares på en forsvarlig måde, så de ikke er tilgængelige for uvedkommende. Personlige oplysninger kan viderebringes til en 3. part, i tilfælde hvor det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse. For de persondata vi selv håndterer, er det kun det nødvendige personale der har adgang til dette.

Ved sikkerhedsbrud der enten konstateres af Infrequent Group eller indrapporteres kontaktes involverede brugere og politiet indenfor 24 timer.

Priser

Priserne på Infrequent Group er angivet inkl. moms, medmindre andet er specificeret. Ved betaling hos Infrequent Group vil pengene blive reserveret indenfor 1 bankdag. Infrequent Group betaler det gebyr der opkræves af betalingsindløser.

Klage

Hvis kunden har en klage, skal det ske via email til det pågældende brand, hvis kunden er bosat i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.Virksomhed

Infrequent Group IVS
Egevej 7, Oved,
6800 Varde,
Kongeriget Danmark

kontakt@infrequent.group
+45 7174 3331

Kontaktformular